Aquestes son algunes de les feines que realitzem amb aquest sistema:

 

Neteja, reparació i pintat de façanes, cel oberts o qualsevol espai vertical, com parets mitgeres...

 

Muntatge de baixants, desaigües, extraccions de fums, ventilacions….

 

Instal·lació de sistemes anti-aus (pinxos anti-coloms, malles, bandes de impulsos….)

 

Neteja i repas de teulats i canals pluvials.

 

Neteja de vidres en alçada.

 

Poda d´abres.

 

Diferents treballs en monuments arquitectònics (esglésies, ponts romànics....).

 

Col·locació de cartells publicitaris en façanes.

 

Treballs específics en alçada.

Treballs verticals Vertic3 girona
Copyright © 2010- Vertic3