Què són els treballs verticals?

Els treballs verticals et permeten, mitjançant tècniques d’escalada i espeleologia, dur a terme feines de difícil accés, així com realitzar treballs amb un mínim d’infraestructura fixa, com poden ser bastides, ponts volants, etc.

Serveis

Apliquem els treballs verticals a tota mena de serveis

Rehabilitacions

Rehabilitacions

Rehabilitació, neteja, reparació i pintat de qualsevol espai vertical: façanes,

Conductes

Conductes

Instal·lació de tota mena de conductes d’extracció d’aire, fums, canals

Sistemes anti-aus

Sistemes anti-aus

Instal·lació de sistemes antiaus tipus de xarxes i malles, punxes

Poda d’arbres

Poda d’arbres

Solucionem els problemes derivats dels arbres i ens encarreguem de

Instal·lacions publicitàries

Instal·lacions publicitàries

Muntatge de tota mena de lones i rètols publicitaris.

Edificis històrics

Edificis històrics

Manteniment i neteja d'esglésies, catedrals, ponts romànics, torres de guaita,

Neteja i manteniment d’indústria

Neteja i manteniment d’indústria

Fem tota mena de manteniments de pintura i neteja a